Accountancy

De accountancy-tak van Advitax is vaak de basis van onze dienstverlening, waaruit de begeleiding op fiscaal of bedrijfseconomisch gebied voortvloeit. Bij dit onderdeel van onze dienstverlening kunt u onder meer denken aan de volgende onderwerpen:

Administratieve dienstverlening
U kunt ervoor kiezen uw gehele administratie uit te besteden
aan onze organisatie. Maar u kunt er ook voor kiezen de
financiële administratie zelf te voeren. In het laatste geval
kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opzetten van de administratie en u begeleiden bij het boekingsproces. Mocht u reeds beschikken over een ingerichte boekhouding, dan kunnen wij u - indien gewenst - adviseren over eventuele efficiency-verbeteringen.
Indien gewenst kan de financiële positie worden geanalyseerd, gerapporteerd en besproken. Dit kan periodiek of ad-hoc. Vereiste is wel dat het tijdig gebeurt om u de mogelijkheid te geven maatregelen te treffen.
Op het gebied van uw te verzorgen administratie stellen wij samen met u het aan te bieden productenpakket samen. Deze zal uiteraard geheel worden afgestemd op uw behoeften.

Salarisadministratie
Naast de financiële administratie kan onze organisatie ook de zorg voor de salaris- en personeelsadministratie op zich nemen. Ook de salarisadministratie kan geheel op uw behoefte worden afgestemd. Zo kunt u bijvoorbeeld de salarisstroken en rapportages op papier of electronisch ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

Samenstellen jaarrekening
Het logische gevolg van bovenstaande twee onderdelen is het samenstellen van de jaarrekening als instrument voor het management en als onderdeel ten behoeve van de fiscale aangiften. Onze praktijk richt zich met name op het samenstellen van de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf.

< terug naar overzicht dienstverlening