Bedrijfseconomische advisering en begeleiding

Als ondernemer of adviseur heeft u waarschijnlijk wel eens behoefte aan een klankbord. Ook kan het voorkomen dat u advies of begeleiding wenst op bedrijfseconomisch vlak.

Advitax beschikt over een bedrijfeconoom, welke u kan bijstaan op allerlei bedrijfseconomische vlakken. Hierbij kunt u onder meer denken aan:
- opstellen ondernemingsplan
- uitwerken investeringsplan en financieringsbehoefte
- begeleiding tijdens overname onderneming
- keuze ondernemingsvorm
- begeleiding bij gesprekken met financiers
- begeleiding bij fusie of splitsing
- juridische begeleiding
- ondersteuning marketing
- ondersteuning personeelsbeleid

Aangezien Advitax actief is in uiteenlopende branches kunnen onze adviseurs zich veelal inleven in de sector waarin u actief bent. Hierdoor kan gericht en efficient worden geadviseerd, zonder dat het een algemeen verhaal wordt.

Hierbij richten we ons niet alleen op de onderneming maar ook op de ondernemer(s) hierachter en hun persoonlijke omstandigheden.

< terug naar overzicht dienstverlening