Salarisadministratie

Een persoonlijke benadering van de salarisadministratie

Naast de financiële administratie kan onze organisatie ook de zorg voor de salaris- en personeelsadministratie op zich nemen. Verwerking van salarismutaties is een vertrouwelijke zaak, het is van belang dat het snel en correct wordt uitgevoerd. Bij ons is kennis aanwezig omtrent salarisadministraties binnen uiteenlopende branches.

De dienstverlening op dit gebied bestaat onder meer uit:

- Het periodiek opstellen van de salarisspecificaties
Wij verzorgen uw specificaties op basis van de door u verstrekte gegevens en zenden de salarisstroken ofwel naar de werkgever offwel rechtstreeks aan de werknemer met een kopie aan de werkgever. Uiteraard is het ook mogelijk om de salarisstroken per e-mail te ontvangen

- Maken van proformaberekeningen
Veelal willen zowel werkgever als werknemer weten hoe bepaalde beslissingen uitpakken. Hoeveel bedraagt het netto-salaris bij een bepaald brutoloon (of andersom), wat zijn de consequenties van toepassing van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de auto van de zaak

- Verzorgen van de aangifte Loonheffingen
De aangite loonheffingen vindt plaats per maand of vier weken en wordt door ons rechtstreeks ingezonden aan de belastingdienst

- Advisering omtrent personeelszaken
Dit betreft met name de juridische kant van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsrecht.

- Advisering omtrent pensioenen
Op dit gebied zijn de afgelopen jaren veel veranderingen geweest. Door de samenwerking met onze pensioenadviseurs zijn wij in staat voor zowel werkgever als werknemer een adequate oudedagsvoorziening op te zetten.

< terug naar overzicht dienstverlening